Ο XΩΡΟΣ

Ο θεραπευτικός χώρος είναι ειδικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να εκφραστεί με διάφορα μέσα.

Μέσα από μία μεγάλη ποικιλία εικαστικών υλικών και επιλεγμένων παιχνιδιών, δίνουμε “τα εργαλεία” στο παιδί να εκφράσει αυτό που το απασχολεί και με την καθοδήγηση της θεραπεύτριας να μπορέσει να το κατανοήσει.

Το παιδί “παίζει” το πρόβλημα που το απασχολεί και μέσα από το παιχνίδι και τη σχέση εμπιστοσύνης με τη θεραπεύτριά του, αρχίζει να ψάχνει να βρει και τις λύσεις που του ταιριάζουν.

Χώρος υποδοχής και συναντήσεων με γονείς